Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr DEY/44 6 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego
Program dyskusja podczas spotkania obejmie następujące podgrupy zadaniowe:
 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Pomiar sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Szkolenia Coachingowe
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) - analiza statystyczna
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • "
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL - I edycja - Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • "Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce
  Grant zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łowicki oraz lipski
  Upoważnieni beneficjenci to: Celuloza Świecie S.A., Zakłady Hydrauliki Siłowej ZHS S.A., Przedsiębiorstwo Odzieżowe CONRES S.A., Usługi Asenizacyjne Tadeusz Huras, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej "CENTRUM", Tomków Sp. z o.o. , AMBLOG , FeelGood Filip Burda, GridwiseTech , P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych A.H.A. Tomczak Spółka Jawna, SMT Software Sp. z o.o., Wielkopolskie Zakłady Mięsne Agrico Zakład pracy chronionej, 21CN RADOSŁAW SMILGIN, MOBILE BOX Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Horus-Energia"
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  16.06.2015. 00:04