Narzędzia - gry szkoleniowe

Serdecznie prosimy klientów realizowanych u nas zajęć i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z poniższych opracowań w uzupełnieniu do treningu Gry Negocjacyjne.
Nadmieniamy w tym miejscu, iż poniższa lista zawiera książki wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i służy do inspiracji w kwestii scenariusza tworzonych przez Naszych Uczestników gier.
 • Kształcenie Cech Proaktywnych w Międzynarodowej Firmie, Jan Turzeja
 • Szkolenia Projektowe, Karina Aldowska
 • Urządzenia oświetlenia.
 • Wielki słownik techniczny polsko-rosyjski
 • Roboty ładunkowe w transporcie lądowym
 • Gry szkoleniowe – fundamenty praktyczne
 • Nie muszą być przestępcami.
 • Pracownia fotoamatora
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna
 • Elektryczność i magnetyzm
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Urządzenia napędu elektrycznego ZBP
 • Ściany działowe w budownictwie oprzemysłowionym
 • Komputer bliżej projektanta
 • Konstrukcje sprężone
 • Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe
 • Kinetyka i mechanizm utleniania metali
 • Kontrola w systemie zarządzania.
 • Słownik hydrobiologiczny
 • Pompy
 • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Istota przepisów i zasad BHP
 • Prawo przewozowe z komentarzem
 • Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe
 • Czas energii
 • CHiwriter 301
 • Mikrokomputery 16-bitowe Rodzina NTE I8086
 • Turbogeneratoy eksploatacja i diagnostyka
 • Fundamenty automatyki w inżynierii sanitarnej
 • Podręcznik dla użytkowania sieci Lokalnej Novell Net Ware 2.2
 • Technika badań wysokonapięciowych.Tom I.Wyd.I. 432str.,23cm.
 • Podręczny słownik polsko-niemiecki Wyd. XIV. 1018 str., 20 cm.
 • Programy Shareware 170 str, 23 cm
 • Analiza cz. II Ogólne struktury, funkcje algebraiczne, całkowanie, analiza tensorowa 640 str., 25 cm
 • Czas pracy 204 str., 20 cm
 • Pomiary cieplne Cz.II Badania cieplne maszyn i urządzeń 348 str., 24 cm
 • AutoCAD w.12 357 str., 20 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471s 23cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Fizyka vademecum maturzysty Wyd.II 240 str., 20 cm
 • Auto Cad w.12 dla Windows 591 str., 21 cm
 • Geografia świata Wyd.IV 568 str., 24 cm
 • Prawo budowlane - komentarz, akty wykonawcze 284 str., 21 cm
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Wstęp do ogólnej teorii względności 365 str,24 cm
 • Polskie prawo podatkowe Wyd.II 218 str,20 cm
 • Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 147 str,21 cm
 • Strategie rozwoju firmy 341 str, 20 cm
 • Zrozumieć gospodarkę rynkową 257 str, 24 cm
 • Fundamenty chemii nieorganicznej t.1 Protokół nr 120 - zamiany 513s. 24cm
 • Komunikacja międzyludzka 295 str, 20 cm
 • PageMaker 6 dla Windows 95 216 str, 24 cm
 • Biblioteka standardowa C++ 774 str, 24 cm
 • Encyklopedia zdrowia t.I 1105 str+tablice,20 c
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - komentarz 485 str, 20 cm
 • Historia Europy 1919-1939 359 str, 20 cm
 • Układy cyfrowe 220 str, 24 cm
 • Corel DRAW 9 F/x + D-53 477 str, 24 cm
 • Księga przysłów polskich 601 str, 23 cm
 • Visual Basic 6 po prostu 312s 23cm
 • Wspomaganie komputerowe CADCAM Wspomaganie konstrułowania ukł.redukcji drgań i hałasu maszyn 452s 24cm
 • Wieloetapowe sterowanie rozmyte 416 str, 24 cm
 • Współczesne koncepcje i metody zarządzania Wyd.2 247s 20cm

  21.04.2016. 00:08