Teksty źródłowe - gry decyzyjne

Czytaj dalej 30.08.2015. 00:13

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

Czytaj dalej 16.06.2015. 00:04

Biblioteczka - symulacje strategiczne

Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą zaprojektowane na następującym materiale wiedzowym.
Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i gier biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie przedstawionych tu książek na szkolenie Gry Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, że umieszczona w tym miejscu baza zawiera tytuły wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii scenariusza tworzonych przez Kursantów gier.
 • Kształcenie Cech Proaktywnych w Międzynarodowej Organizacji, Tymon Murań
 • Szkolenia Projektowe, Joanna Aldowska
 • Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych t.1
 • Komputery w gospodarce socjalistycznej
 • Mechanika techniczna
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Niezawodność elementów i urządzeń automatyki
 • Wyposażenie do obsługi badania i naprawy samoch.
 • Ogniwa paliwowe
 • Chemia cz.I
 • Materiały budowlane Wyd. III zm.
 • Leksykon techniczny kierownika budowy
 • Elektrony i dziury w półprzewodnikach.
 • Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Metaloznawstwo
 • Środki dyscyplinujące pracownika
 • Przewodnik inżyniera -spawalnictwo t 1
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach
 • Zastosowanie maszyn analogicznych i cyfrowych do obliczeń
 • Węgiel aktywny
 • Eksploatacja lokalnej infrastruktury technicznej
 • Technologia obróbki nagniataniem.
 • Spiżarnia domowa.
 • Rysunek techniczny w budownictwie
 • Efektowna chemia
 • Pzegląd konstrukcji maszyn t1
 • ZORTECH c++ wersja 2.0
 • Teoria samochodu Systemy spalania szybkoobrotowych tłokowych silników spaliwowych
 • Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
 • Kwarki gulony i sieci
 • Statystyka od podstaw
 • Historia filozofii, tom II. Filozofia nowożytna do roku 1830.Wyd.13
 • Podręczny słownik niemiecko-polski. Wyd XIII. 1032 str., 20 cm
 • Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks wykonawczy Stan pr.1.12.93 569 str., 18 cm
 • Tadeusz Kościuszko 1746-1817 487 str., 24 cm
 • Symphony 2 - ćwicz z nami 135 str., 23 cm
 • Gazy ciecze płyny Wykłady z chemii fizycznej 174 str., 20 cm
 • Tablice geograficzne 68 str., 20 cm
 • Multimedia u progu technologii XXI wieku 439 str., 24 cm
 • Symulacje menedżerskie – fundamenty praktyczne
 • Fizyka cz 2 Wyd.VIII 661 str., 24 cm
 • Chemia ogólna dla studentów medycyny i stomatologii Wyd.II 296 str., 20 cm
 • Teoria pieniądza i polityka pieniężna 320 str., 23 cm
 • Zarządzanie strategiczne Geneza i rozwój180s 24cm ] 180s 24cm
 • Grafika.Narzędzia programistyczne w grafszkół średnich z przykładami Turbo Pascalu
 • Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie 261 str,20 cm
 • Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Podstawy marketingu Wyd.II 216 str,20 cm
 • Zarys zarządzania małą firmą wyd 3
 • W drodze do ekorozwoju 287 str, 24 cm
 • Kompendium analizy o Unii Europejskiej 194 str, 20 cm
 • Leksykon eksploatora oczyszczalni ścieków 643 str, 25 cm
 • Logika praktyczna Wyd.XXI 283 str, 24 cm
 • Pola i fale elektromagnetyczne 304 str, 24 cm
 • Windows 98 PL od środka dla zaawansowanych 207 str, 24 cm
 • Termometria Przyrządy i metody 647s 24cm
 • Słownik idiomów angielskich 380 str, 24 cm
 • Badania marketingowe.Podstawowe metody i obszary zastosowań 361s 24cm
 • Leksykon elektryka 215s 24cm
 • Websters third new international dictionary and seven language dictionaryVolume 3 , H-Z
 • Word 2000 w.polska 844 str, 24 cm
 • Schody do umysłu 236 str, 24 cm
 • Outsourcing
 • Fotografia cyfrowa - edycja zdjęć 374 str, 24 cm

  21.05.2015. 00:02

  Informacja – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

  Czytaj dalej 17.05.2015. 00:07