Raporty dodatkowe - gry szkoleniowe

Gry menedżerskie w naszym programie dla technologów będą zaprojektowane na poniższym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy abiturientów realizowanych u nas wykładów i gier szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie opublikowanych na tej stronie opracowań w uzupełnieniu do treningu Gry .
Informujemy przy tym, iż poniższa baza zawiera lektury wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły opracowaywanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Rozwój Zachowań Biznesowych w Nowoczesnej Firmie, Grzegorz Kowalski
 • Szkolenia Projektowe, Teresa Balzak
 • Poradnik inż.elektryka t.4
 • Zarys elektrotechniki
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Wielowymiarowe układy regulacji
 • Pamięci maszyn cyfrowych
 • Ogniwa paliwowe
 • Maszyny i urządzenia cieplne energetyczne
 • Ekonomia Produkcyjna wyd.5
 • Materiałoznawstwo dla elektryków i elektroników
 • Rozój społeczno gospodarczy Polski w latach 70-tych
 • Zarys maszyn elektrycznych
 • Mechanika ogólna t 2
 • Pomiary energoelektryczne w zakładach przemysłowych w pytaniach i odpowiedziach
 • Poradnik inżyniera – spawalnictwo t. 1
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach
 • Automatyczne przetwarzanie informacji.
 • Sprawy ze stosunku pracy w Orzecz.Sądu Najwyż.
 • Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz, technika cyfrowa
 • Słownik turystyczny węgiersko-polski, polsko-węgierski
 • Podręczny słownik polsko - francuski z suplementem
 • Ciecze obróbkowe do skrawania metali
 • Niemetalowe elementy maszyn
 • Leksykon ślusarza narzedziowego wzorcarza
 • Pzegląd projektowania siłowni cieplnych
 • Dzieje kultury polskiej t4.Dzieje Polski rozbiorowej
 • Podstawy programu MSExcel wersja 3.0
 • Kredyty i gwarancje bankowe.wyd.II zaktualizowane i rozszerzone.Prot.nr 134-zamiany
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór źródeł stan prawny 1.12.92.
 • Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu.Wyd.I. 211str.,20cm.
 • Koprocesory 80287,80387 oraz i486. 180str.,20cm.
 • Rynek materiałów 221str,20cm
 • Leki zarejestrowane w Polsce opisy 947 str., 25 cm
 • Od edytora do edytora.Wyd.I 111s,23cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie Wyd. XII 586 str. 20 cm
 • Zadania z fizyki z całego świata z rozwiązaniami-20 lat Międzynarodowych Olimpiad Fizycznych 292 str., 24 cm
 • Rozrusznik w moim samochodzie 122 str., 20 cm
 • Gry logistyczne – podstawy teoretyczne
 • Gazy ciecze płyny Wyd.I Wykłady z chemii fizycznej 174 str., 20 cm
 • Historia powszechna średniowiecza Wyd.4 615 str., 25 cm
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej Wyd.II 443 str., 24 cm
 • Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania Wyd II 234s 20cm
 • Statgraphics 245s 24cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.IB
 • Fundamenty rachunkowości - zbiór zadań 168 str,24 cm
 • Pzegląd marketingu Wyd.II 216 str,20 cm
 • Ekonomia - mikroekonomia Wyd.II 570 str, 24 cm
 • Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51 580 str, 24 cm
 • Rozpylanie cieczy w urządzeniach energe-tycznych
 • 3D Duke Nuken + dyskietka 280 str, 24 cm
 • Automatyzacja procesów przemysłowych Wyd.V 238 str, 20 cm
 • Polskie publiczne prawo gospodarcze 439 str, 24 cm
 • Fizyka T. 1
 • Historia filozofii t.II 295 str, 24 cm
 • Niepewność i zakłopotanie -o pokonywaniuniechcianych uczuć 237 str, 24 cm
 • 100 największych Polaków 208 str, 28 cm
 • Asertywność menadżera
 • Matematyka - egzamin wstępny na wyższe uczelnie - zbiór zadań 351 str, 20 cm
 • Wielki słownik angielsko-polski A-N 692 str, 24 cm
 • LINUX D-167 355 str. 24 cm
 • Historia Polski 1914-2000 488 str, 24 cm
 • Mechanika ogólna wyd.1 263s 24cm

  28.01.2016. 00:13