Teksty źródłowe - gry decyzyjne

Gry szkoleniowe w naszym programie dla kierowników produkcji będą bazowały na tym materiale informacyjnym.
Gorąco prosimy abiturientów naszych warsztatów i symulacji strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie wymienionych poniżej lektur na szkolenie Symulacje .
Pragniemy dodać jednocześnie, że opublikowana lista zawiera tytuły wychodzące poza podstawową wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły wymyślanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Budowanie Cech Przywódczych w Nowoczesnej Organizacji, Dawid Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Cernowska
 • Leksykon spawalniczy.
 • Słownik Polskiej Terminologi Chemicznej
 • Układy elektroniczne
 • Gry marketingowe – podstawy praktyczne
 • Mała Kronika Ludowego Wojska Polskiego 1943/73
 • Elektrotechnika dla mechaników
 • Zbiór zadań z gospodarki elektrornergetycznej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Historia Elektryki Polskiej.Nauka,piśmiennictwo i zrzeszenia t1
 • Wynalazczość pracownicza w dziedzinie BHP
 • Akceleratory cząstek naładowanych i ich zastosowanie
 • Transformatory i dławiki elektronicznych urządzeń zasilających
 • Systemy inwestecyjne w gospodarce socjalistycznej
 • Geografia ekonomiczna Polski
 • Badania kontrolne samochodów
 • Pomiary temperatury w badaniach silników i urządzeń cieplnych
 • Ustawa z dn. 20.07.1984r. o systemie rad narodowych i samorządów
 • Atlas konstrukcji aparatury chemicznej
 • Samodzielne i samorządne przedsiębiorstwo
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.III
 • Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycz-nej
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym. t.I
 • Badanie i projektowanie systemów zarządzania
 • Przewodnik ślusarza narzedziowego wzorcarza
 • Gramatyka języka angielskiego
 • Rysunek techniczny elektryczny.
 • COREL ORAW wersja 2.0 Podręcznik użytkownika.
 • Marketing. Droga do sukcesu
 • Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna tom I
 • Surfer. Przewodnik użytkownika. 190str.,23cm.
 • Rola państwa w gospodarce rynkowej Wyd.II zmienione 261str.20cm
 • Księga sprawiedliwych 768 str., 24 cm
 • Obrabiarki do uzębień kół stożkowych 371 str.,24 cm
 • Obróbka skrawaniem t 2 Leksykon inżyniera 775 str., 24 cm
 • Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych
 • Encyklopedja powszechna t 8 320 str., 24 cm
 • Mechanizacja ogrodnictwa Wyd.V Podręcznik dla technikum 405 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • CorelDRAW pakiet graficzny 446 str., 19 cm
 • Roboty przemysłowe Projektowanie układów mechanicznych Wyd.I 292 str., 23 cm
 • Ekonomia - przewodnik dla studiujących 385 str., 20 cm
 • Corel DRAW 4.0 350 str., 24 cm
 • Elementy teorii obwodów t 2 EIT 359s 24cm
 • Rzymskie prawo prywatne Wyd.II 472 str,24 cm
 • Układy cyfrowe Podręcznik dla technikum 332 str, 24 cm
 • Metrologia elektryczna Wyd.V 471 str,24 cm
 • Rewizja finansowa/prot.69-zamiany/ 187s 23cm
 • Zarys teorii państwa i prawa 296 str, 24 cm
 • dBase IV ćwicz z nami
 • Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania cz.II 561 str, 24 cm
 • Internet Explorev 4.OPL
 • Polskie publiczne prawo gospodarcze 439 str, 24 cm
 • Access 97 Microsoft - Visual Basic 376 str, 24 cm
 • Geometria dla licealistów 424 str, 20 cm
 • Fizyka - słownik encyklopedyczny 431 str, 20 cm
 • Statystyka - wzory i tablice 75 str, 24 cm
 • C++ - księga eksperta + D-51 778 str, 24 cm
 • Pielęgnowanie roślin doniczkowych choroby i szkodniki 199s 24cm
 • Rozmówki polsko-rosyjskie 108 str, 15 cm
 • Dynamika maszyn roboczych.Podręczniki akademickie,mechanika. 362s 24cm
 • Restrukturyzacja firmy 284 str. 24 cm
 • Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym

  30.08.2015. 00:13